Lönerevision 2019

Bättre sent än aldrig, men här är årets löner

Grundlönesteg Villkor för uppflyttning Lön 2018 Ny lön 2019 Ökning i kronor (exkl ITA) Timlön
S10 Lokalvård 23 643 24 148 501 151
S19 1 år 20 473 20 978 501 131
S18 1 år 19 473 19 978 501 125
S20 Fordonsvård 23 870 24 375 501 152
S29 1 år 20 839 21 344 501 133
S28 1 år 19 473 19 978 501 125
S40 Depåoperatör/Klotter 26 043 26 568 521 166
S49 2 år 23 073 23 578 501 147
S48 1 år 20 873 21 378 501 134
S60 Fordonsoperatör, klargöring (växlare) 30 079 30 685 602 192
S69 (1 år gäller från S50) 2 år 27 230 27 779 545 174
S68 1 år 25 258 25 767 505 161
S90 Biljettkontrollant 27 563 28 118 551 176
S99 1 år 22 023 22 528 501 141
S98 1 år 21 118 21 623 501 135

Med reservation för ändringar och felskrivningar.

OB-tillägg Enkel 20,53kr, Kvalificerad 45,85kr och Storhelg 103,02kr

 

De nya lönerna börjar gälla fr.o.m. 1 maj 2019. Därför behöver inget betalas ut retroaktivt i år.

Vi frågor vänligen kontakta din lokala klubb.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen