Här är de vanligaste avtalen som gäller för dig som är anställd på ISS Transport AB.

Några blanketter som kan vara av intresse.

  • LAS §25 intresseanmälan om utökad arbetstid. Om du blir uppsagd eller får sänkt en sänkt anställningsgrad så skall denna blankett fyllas i och lämnas till din närmaste chef för påskrift och sen ge en kopia till lokala klubben. Detta för att bättre kunna tillgodose din rätt till mertid när bemanning och organisation förändras.