Företagsfacket eller företagskommittéen utgörs av representanter som utses av klubbarna. I nuläget utgörs kommittéen av:

Kebba Trawally, Stockholm
Ulla-Britt Salomonsson, Stockholm
Andreas Rosén, Göteborg
Jimmy Boelius, Göteborg
Ann-Marie Sjöblom, Göteborg
Joakim Johansson, Malmö
Kenth Eriksson, Malmö
Mio Johansson, Malmö

Ersättare
Biniam Assefa