Företagsfacket eller företagskommittéen utgörs av representanter som utses av klubbarna. I nuläget  utgörs kommittéen av:

Kebba Trawally, Stockholm
Ulla-Britt Salomonsson, Stockholm
Andreas Rosén, Göteborg
Jimmy Boelius, Göteborg
Joakim Johansson, Malmö
Bengt Andersson, Malmö

Ersättare
Biniam Assefa