Ordförande, arbetsmiljö- och avtalsansvarig
Ulla-Britt Salomonsson
Hagalund, Stockholm
073-436 7717

Vice Ordförande
Magnus Barrestedt
Hagalund, Stockholm

Kassör
Joakim Johansson
Malmö
073-436 7660

Sekreterare och jämställdhetsansvarig
Andreas Rosén
Göteborg
073-436 7137

Ledamot
Jimmy Boelius
Göteborg

Ersättare
Kebba Trawally, Biljettkontrollen Stockholm
Rizwan, Biljettkontrollen Stockholm
Kenth Eriksson, Malmö

Revisor
Lennart Jeppsson, Malmö
Mats Johansson, Malmö

Revisorersättare
Monica Zdanowizc, Malmö

Valberedning
Vakant