Ordförande, avtalsansvarig
Magnus Barrestedt
Hagalund, Stockholm

Vice Ordförande, arbetsmiljöansvarig
Ulla-Britt Salomonsson
Hagalund, Stockholm

073-436 7717

Kassör
Joakim Johansson
Malmö
073-436 7660

Sekreterare och jämställdhetsansvarig
Andreas Rosén, Göteborg

Ledamot
Jimmy Boelius, Göteborg
Kenth Eriksson, Malmö

Ersättare
Kebba Trawally, Biljettkontrollen Stockholm
Mio Johansson, Malmö

Revisor
Lennart Jeppsson, Malmö
Mats Johansson, Malmö

Revisorersättare
Monica Zdanowizc, Malmö

Valberedning
Vakant