Klubb 103 – Stockholmsklubben

Styrelsen
Kebba Trawally, Ordförande
Ulla-Britt Salomonsson, Vice Ordförande
Murat Uludag, Kassör
Magnus Barrestedt, Sekreterare
Rizwan Dar
Maria Carlsson, Ungdomsansvarig
Biniam Assefa

Ersättare
Peter Kimani
Drago Ersättare

Revisorer
Madu Pedram

Revisorersättare
Tommy Lindström

Turlisteombud biljettkontrollen
Murat Uludag och Tommy Lindström

Turlisteombud Hagalund
Magnus Barrestedt

Skyddsorganisation
Ulla-Britt Salomonsson, HSO
Maria Carlsson, HSO
Tommy Lindström, SO
Anders Westerberg, SO
Biniam Assefa, SO

Kontaktperson:
Kebba Trawally073-32 89 55