Avtalsnytt #2

I början av veckan träffade våra förhandlare Almega igen för ett tredje förhandlingstillfälle.
Det för första träffen efter att industrins parter hade gjort upp om det så kallade ”märket”.
”Märket” består av tre delar, lönerna ökar med 6 % fördelat på tre år, pensionen stärks med 0,5 % och sist men inte minst så finns det en låglönesatsning. Till skillnad från förra året så hade vi inom LO samordnat oss och kommit överens om en modell som innefattade en låglönesatsning. Facken inom industrin levererade en uppgörelse där denna låglönesatsning finns med. 24 000 kronor blev den gräns som de kom överens om för låglönesatsningen. När vi ska fastställa utrymmet vid löneförhandlingarna på respektive företag så bidrar den med högre lön med procent av sin lön och den med lägre lön
bidrar med ett fast krontal beräknat på 24 000 kronor.

Medtanke på hur hårt ”märket” sitter i avtalsrörelsen så skulle vi kunna tro att allt var klappat och klart när det gäller löneökningarna. Nej, knappt hade bläcket hunnit torkas såvar Almega ute och sa att någon låglönesatsning blir det inte prat om. Efter Almega följde flera arbetsgivarorganisationer efter med samma budskap. Respekten för industrinslönenormerande roll var helt plötsligt noll. Den låglönesatsning som ingår industrinsuppgörelse vill Almega med flera att vi ska tvingas betala för. Blotta tanken på det är otänkbart. Denna destruktiva hållning från stora delar av Svenskt Näringsliv har lett fram till att HRF – Hotell- och Restaurangfacket har tvingats varsla om strejk för att få ut samma ”märke” som industrifacken. Uppslutningen från LO-förbunden är total bakom HRF. Vi i Seko står bakom HRF till 100 % och är redo att ge HRF allt det stöd som de kan behöva.

När våra förhandlare träffade Almega i veckan så var budskapet glasklart från Almegas sida –
glöm allt vad låglönesatsning heter, glöm extra pensionsavsättning, glöm allt ni kräver.
Därför kan vi lugnt säga att den fajt som HRF står inför är minst lika mycket vår fajt. Våra
breda lågavlönade grupper ska inte tvingas stå tillbaka ännu en gång. Vi vill inte ha konflikt,
vi söker inte konflikten på något sätt men vår beslutsamhet är total i frågan. Nej, nog får
vara nog!

Som alla förstår är det tuffa förhandlingar vi har framför oss. För att vi ska ta hem ett schysst avtal behöver vi sluta upp tillsammans. Här kan alla hjälpa till – se till att få igång
snacket på din arbetsplats och försök att få med dina jobbarkompisar i Seko.
Alla behövs i avtalsrörelsen. Tillsammans tar vi hem det här – först för våra kompisar inom
HRF och sen för oss själva!

Hälsningar
/Förhandlingsdelegationen Seko Bransch Spårtrafik

Uppdatering ”Felaktigt pensionsutskick”

Seko och företaget jobbar febrilt med att åtgärda de felaktiga inbetalningarna av pensionerna för de som omfattas av det gamla övergångsavtalet. Senaste budet är att det skall rätt pengar skall betalas in på rätt pensionskonto snarast och att de som berörs kommer meddelas brevledes av företaget samt eventuellt av Collectum. Även när detta skett kan det vara läge att kolla med SPV att allt är rätt så det inte kommer några överraskningar längre fram.

Felaktigt pensionsutskick?

Under sommaren fick ett flertal av våra kamrater som omfattas av PA91 ett utskick från Collectum. Detta är felaktigt och anledningarna till detta analyseras nu av både företaget och era fackliga representanter. De som omfattas av detta kommer snarast få ett personligt utskick och inbetalningarna för pensionerna kommer att korrigeras.

Vid frågor kontakta ert närmaste Seko-ombud.

Tariffer Seko 2016

Precis innan årets semestrar startade så var årets löneförhandlingar avklarade. Se bifogad pdf för att se hur tarifferna skall se ut. Korrekt lön skall ha betalats ut sen juli-lönen och retroaktivt för perioden april-juni skall betalas ut i september.

Lönerna har harmoniserats mellan pendeln och transport och skall nu ligga lika. Man har även i år gjort avräkning på ITA-tillägg enligt vad avtalen tillåter.

Tariffer SEKO 2016 bilaga förhandlingsprotokoll (Uppdaterad 1 oktober)

 

Nytt spåravtal!

Avtalet som sträcker sig över 13 månader innehåller bland annat:

  • Löneutrymme med 2,38 procent, individgaranti på 240 kronor.
  • Sekos förslag angående försäkring vid ”Loss of License”* ska kostnadsberäknas och förslag till finansiering finnas på plats 31 januari 2017. Länk till  Loss of License1 och Loss of License2.
  • Bemannings-, deltids-, och arvodistråd införs i samtliga företag för att säkerställa heltidsanställningar.
  • Skärpt regelverk för arbetstagarnas integritet när arbetsgivaren inför drogtester, kamera och gps-övervakning.
  • Parterna skall utvärdera konsekvenserna av den så kallade ”Tycodomen” för avtalsområdet. Domen innebär att restid skall betraktas som arbetstid under vissa förutsättningar.

– Det har varit mycket hårda förhandlingar men till slut lyckades vi hitta lösningar i våra viktigaste frågor, säger Sekos ombudsman P-O Fällman.

Inom avtalsområdet Spårtrafik finns cirka 10 000 medlemmar som är anställda vid bland annat SJ, Arriva och Green Cargo. De vanligaste yrkesgrupperna inom avtalet är lokförare, tågvärdar, biljettkontrollanter, reparatörer och städare.

Avtalet i sin helhet finns att läsa under ”Avtal

* ”Loss of license” – behörighetsförlust (att utföra sitt yrke) vid sjukdomsdiagnos.